Tenderlocomotief    NS 8811 - Tank Engine NS 8811

naar start (home) pagina Home
 
Naar de foto's
 

2007   2008   2009    2010   Eerste vuur   Bedrijfsvaardig


 

De wederopbouw van een rangeer locomotief

In de zomer van 1981 werd de SSN-collectie uitgebreid met de voormalige NS stoomlocomotief 8811. Deze locomotief is in veel opzichten sterk afwijkend van de andere SSN-locomotieven. Voor een belangrijk deel komt dit door de zadelvormige watertank op de ketel en het binnenliggende drijfwerk, typische kenmerken van de Engelse constructiewijze.
De drieassige rangeer locomotief werd in opdracht van het Britse War Department gebouwd teneinde gebruikt te worden door het invasieleger voor de bevrijding van het vasteland van Europa. In totaal werden 391 locomotieven van dit type gebouwd. De 8811 werd als WD 5080 gebouwd bij Hudswell Clarke & Co. te Leeds in 1943. Tot het moment van de invasie in Normandie is ze in Engeland in dienst geweest. Na haar enerverende reis met de geallieerden bleef de inmiddels tot 75080 vernummerde locomotief in 1945 achter in Nederland, waar ze op 20 augustus 1945 samen met 26 soortgenoten ter beschikking werd gesteld aan de NS. Eind 1947 werden deze locomotieven definitief aangekocht.
Ze werd in dienst gesteld als No. 8811. De oorspronkelijke kakibruine kleur werd later vervangen door NS groen met een zwart onderstel en rode bufferbalken. Tot 1950 was de 8811 gestationeerd in Nijmegen, daana een jaar in het depot Venlo en van af augustus 1951 stoomde zij dagelijks door Rotterdam. Depot Feyenoord was nu de thuishaven geworden. Hier leverde ze grote prestaties: de afstanden in de haven zijn immers naar verhouding erg groot voor een rangeerloc. De 8800 bleek hier sterker te zijn dan diesellocomotieven van de series 500 en 600. Maar dit mocht niet baten: de NS ontstoomde.

De 8811 in opbouw.

Op 12 februari 1953 werd de loc verkocht aan De Maatschappij tot Exploitatie der Steenkolenmijnen Laura & Vereeniging NV te Eygelshoven, waar ze bij de mijn Julia werd ingezet als nr. IV. Later werd ze vernummerd in LV 13, naar het ketelnummer. Hier bleef zij tot 1975 in dienst.
Bij toeval werd de locomotief in 1981 ontdekt door een groepje jonge SSN-medewerkers op het moment dat ze uit een loods werd gereden om te worden gesloopt. Dit kon op het laatste moment worden verhinderd waarna de locomotief op een zesassige kuilwagen van de NS naar Rotterdam werd gebracht.
Prioriteiten binnen de SSN verhinderden lange tijd het herstel van de locomotief. Niettemin is men begin 2001 begonnen aan de assemblage van de machine, nadat deze jarenlang in onderdelen in de werkplaats werd bewaard. Voor de locomotief werd in 1996 een kompleet nieuwe ketel gebouwd in de werkplaats van de Duitse spoorwegen in Görlitz. Daar werden ook enige reparaties aan het frame, de assen en het lagerwerk uitgevoerd.
 

Rebuilding a shunting engine.

In the summer of 1981 the SSN collection received the former NS steam locomotive NS 8811. In many ways this locomotive is very much different from other SSN locomotives. One of the main reasons is the saddle-like water tank over the boiler, and the inside cylinders, both typical features of UK locomotive construction.
 
This 6 wheeled locomotive was built on the orders of the British War Department for use by the army during the liberation of continental Europe. In total,391 examples of this type were built. 8811 was built as WD 5080 by Hudswell Clarke in Leeds in 1943. It remained in England up to the Normandy landings. After a lively tour with the army the locomotive, now renumbered 75080, ended up in Holland, where it was made available to the NS on 20th august 1945, together with 26 others of the same type. At the end of 1947 the locomotives were purchased definitely.
 
Our example was put into service as 8811. The original khaki brown color was replaced by NS green, with a black frame and red buffer beams. 8811 was stationed in Nijmegen until 1950, then spent a year in Venlo and from August 1951 she steamed through the streets of Rotterdam. Her base was now Feyenoord shed. She was an exellent performer and the distances around Rotterdam harbour are considerable for a simple shunting engine.

Reconstruction.

On 12th February 1953 the locomotive was sold to the Maatschappij tot Exploitatie der Steenkolenmijnen Laura & Vereniging NV in Eygelshoven (a cool mining company in Dutch Limburg) where she worked at the Julia mine as No IV. Later she was renumbered as LV13, after her boiler number. Here she remained in service until 1975. Quite by accident she was discovered by a group of young SSN volanteers when she was pulled out of her shed ready to be scrapped. At the last minute she was saved, put on a twelve wheeled well wagon and brought to Rotterdam.
 
For along time her rebuilding had a low priority status at the SSN. Nonetheless a start was made in 2001, after she had lain for years in peaces spread around the yard. A completely new boiler was ordered in 1996 from the German Railway workshops in Goerlitz. At the same place some work was also carried out on the frame, axles and bearings.


 
De belangrijkste technische gegevens
Serie8800
TypeCtn2
Lengte over buffers9.246 meter
Drijfwieldiameter1295 mm
Maximum asdruk16.3 ton
Cylinders aantal:  Ø x slag2:  457 x 660
Roosteroppervlak1.56 m²
Verwarmd oppervlak81 m²
Keteldruk12 bar
Vermogen460 pki / 345 kWi
Maximum snelheid (vooruit/achteruit)45 / 45 km/u
Bouwjaar1943
FabrikantHudswell Clarke
Fabrieksnummer1737
Totaal gewicht49 ton
Tendervoorraad2.3 ton kolen / 5.45 m³
Levensloop1943 - 1945 Britisch War Depart
1945 - 1953 NS 8811
1953 - 1962 Mijn Julia nr. IV
1962 - 1981 Mijn Julia nr 13
1981 > SSN

Fred Timmermans, een goede vriend van Remmo, heeft ter gelegenheid van de opbouw van de 8811 een diorama gemaakt van de mijn 'Julia', waar de 8811 vanaf 1953 tot 1981 dienst heeft gedaan.
Dit diorama staat opgesteld in de expositie ruimte van de loods op het SSN-depot.


 

De opbouw van de 8811 bij de Stoom Stichting Nederland.


Depot Feyenoord, Hillesluis Rotterdam-Zuid omstreeks 1953. - NS 8825. Depot Feyenoord, 1956.
Foto links; Wilfred Wieldraaijer. - Foto rechts; H. Lijn.

De 8811, zojuist aangekomen bij de SSN op het depot Spaansepolder. 1981.

De nieuw gelaste ketel met daarachter ondersteboven liggend de zadeltank. (1990)

De loc gaat zijn vorm krijgen. De ketel en watertank zijn geplaatst. (begin 2003)

Een mijlpaal, de schoorsteen wordt in zijn plaats getakeld. Het gaat er steeds meer op een stoomloc gelijken. (eind 2003)


 

De afrond werkzaamheden aan het dak van het machinistenhuis. (januari 2005) Een volgend stukje aan de loc. Het plaatsen van het dak. 5 februari 2005. En dan gaan de werkzaamheden in een flink hogere versnelling. Begin 2006.

De 8811 met dak en de eerste platen voor de kolenbunker. De montage van de eerste panelen voor de kolenbunker.

Paul steekt een handje toe om de panelen op de plaats te houden en aan de andere zijde wordt de juiste plaats afgetekend.
Een trotse Remmo die zeer tevreden is met de voortgang van de opbouw.

Laswerk aan de sierrand rond de kolenbunker. Leo doet het slijpwerk aan de sierrand.

Een beetje moe van harde werk? Nou, nee. De bouten vastdraaien voor de lantaarnsteun aan de kolenbunker die bijna gereed is. Een orginele 8800 lantaarn, even geplaatst voor de foto. (mei 2006)

De eerste laag primer over het plaatwerk. Daarna de ergste putjes opvullen en de bobbels wegschuren of slijpen.

De NS 8811 in de NS kleurstelling. Mei 2006.
De loc is bijna gereed voor de presentatie tijdens de Pinkster-stoomdagen op het depot.

De fabrieksplaat en de plaat van het Prins Bernard fonds

Prognose; in de herfst water en vuur in de loc voor lekkage controle,
begin 2007 een eerste proefrit.

Inmiddels is het bovenstaande herzien. Prioriteiten elders vragen aandacht.
Top naar begin van deze pagina

De vuurloze en 8811 naast elkaar. Beide gereviseerd onder leiding van Remmo.

De laatste verfstreken voor de presentatie tijdens de Pinster-stoomdagen.

8811 wordt naar buiten gerold voor de presentatie op de draaischijf.


Er wordt driftig gesleuteld aan de 8811. Leo maakt de sluitdeksels en de stoomcylinders schoon voor de montage.

Half november 2006 zijn de stoomschuiven en cylinders geplaatst en zijn de deksels dichtgeschroefd.

Een klein probleemje. De regulateurleiding laat zich niet op de juiste plaats manouvreren. Een stukje wegkotteren
en het past als een...... Probleempje opgelost.

Een aanwinst voor de modelbouw. Een van de medewerkers had nog een 8811 model in de kast staan. Werd alleen maar stoffig en dat is zonde. En zo is het HO model van huisvesting veranderd. Het model op de bufferbalk en op de modelbaan.Door de publiciteit zijn er belangstellende die met hun model even langskomen. En zo stond er op de 8811 omgang een werkend spoor 0 model op een bokje met stoom te draaien.
Een medewerker had nog een N model thuis en samen met het HO model op de bufferbalk deze plaat geschoten.Top naar begin van deze pagina
 

2007


Het werk aan de 8811 vordert gestaag. Prioriteiten aan andere tractievoertuigen, een mooi woord voor de andere
stoomlocmotieven, vertragen de geplande werkzaamheden.
 Remmo poseert voor een foto met de kap van de stoomdom en Leo laat zich fotograveren in het
machinistenhuis tijdens werkzaamheden aan de appendages.Het keteltype plaatje van de 8811. De ketel is nieuw gebouwd aan de hand van de oorspronkelijke tekeningen.
De oude ketel staat buiten op een sokkel.

 De originele vuurdeur is rond en moest open gedraaid worden wat weinig bewegingsruimte opleverde.
De later gebouwde machines kregen een schuifdeur die ook hier toegepast is.


De beschermrand rond de ketel in het machinistenhuis was voor een geeelte beschadigd door roest.
De weggeroeste delen zijn vervangen. Hier worden de lasnaden glad geslepen en even later stond dit
"hoefijzer" in de primer.

 
Top naar begin van deze pagina
oktober 2007


De witmetalen voeringen, babbits, worden warmgestookt om die vlot uit het lagerhuis te krijgen.

De voorbereidende werkzaamheden om de 8811 met hefbokken van de wielen te lichten.
Het lichten van de 8811 is afgeblazen. Onderdelen die volgens tekeningen van de 8811 zijn gemaakt
passen niet door een ontwerpfout. Jammer van de tijd en energie. Er zullen nieuwe onderdelen gemaakt moeten worden.

De inspectie is wat gemakkelijker nu de 8811 op de inspectieput staat.
Smeerkussens aan de rol voor de 8811.

Dit oude ambachtelijk werk is weer ter hand genomen door Ad van Rijen.
 
Voor meer informatie; www.weverijmuseum.nl

 

2008

De priorieteiten blijven aanhouden. Er is vaak mankracht nodig op andere werkplekken.
Regelmatig wordt er door 1 of 2 man aan diverse onderdelen van de 8811 gewerkt.

De nieuw ingegoten babbits in de lagerschalen en schuifgeleiders.Diverse koperen luchtleidingen en appendages zijn aangebracht.
Top naar begin van deze pagina
 

Begin 2009

Eerst zat er de mot in, maar nu zit er schot in. Er is weer mankracht en volop werk aan de 8811.


De oliepersleidingen worden aangelegd en dat moet secuur gebeuren.

Flens hardsolderen aan een stoomleiding.

Voor de nationale stoomdag materiaal opruimen en de vuurloze een poetsbeurt geven.

Een stukje huisvlijt van een medewerker, een lantaarn voor de 8811.
Een schaarblokje gemaakt in eigen werkplaats.

Voorbereidend werk om de 8811 ca 15 cm te lichten om de smeerkussens in de oliepotten te krijgen.

Een paar glunderende postzegels omdat het loopt zoals gepland. De smeerkussens voor de 8811.

Top naar begin van deze pagina
 
7, 8 en 9 juni 2009

Na drie dagen buffelen
De oliepotten, koppelstangen en ophanging voor de remblokken zijn gemonteerd.
Na een aantal tegenvallers is het toch gelukt en wordt er een glas geheven op de goede afloop.

De remblokken en koppelstangen zijn gemonteerd.
 
september 2009

Via een ruilprogramma is de SSN aan een sight feed lubricator gekomen die aan de 8811 niet meer aanwezig was.
Namaken was een optie, prijs is aan de forse kant.
De zandstrooibuizen zitten weer op hun plaats.

Top naar begin van deze pagina
 
April 2010

 

Tijdens de wintermaanden is er veel 'verborgen' werk verricht. Olie en stoomdruk leidingen aanleggen, Alle afsluiters, kranen monteren.

De ketel wordt gevuld met water en is naderhand met succes afgeperst zonder noemenswaardige lekkages.

Weer een mijlpaal bereikt, de kolenbunker wordt gevuld. Straks gaat het leuk worden.

Pas maken en afstellen van de schaarbeweging. Het monteren is een aardig karweitje, alles is een binnenliggend drijfwerk.
 
Top naar begin van deze pagina
 
3 juni 2010
Eindelijk is het zover, er kan vuur in de ketel.


Onder het genot van een bakkie met wat lekkers deze mijlpaal vieren. De werkers aan de 8811 voor eeuwig vastleggen.

Aan het eind van de dag is in ieder geval de stoomfluit getest. Het drijfwerk moet nog gemonteerd worden.
 
Juli 2010
 
De laatste klus is het op maat freezen en plaatsen van het interne drijfwerk.

Er is een speciale frees gemaakt om de babbits in de stoomschuif lagers op maat te frezen.
Het snijgedeelte van de frees is door een gespecialiseerd bedrijf, Slijperij Frankenhuyzen, gevonkt.

Bij Jonker ketelbouw zijn de lagers met de speciale frees behandeld.


De lagerschalen worden door Dick onder de 8811 gemonteerd.
 
Top naar begin van deze pagina
 
Bedrijfsvaardig 
23 oktober 2010. Na bijna 30 jaar is de 8811 bedrijfsvaardig.

 

Even een slokje water halen.
 

Even een stoomloc verplaatsen is voor de 8811 geen enkel probleem.
De testritten op zaterdag 23 oktober werden bijgewoond door oud-SSN-machinist Rinus Thijsse, die vol trots op oude foto's
liet zien hoe hij in 1954 rangeerdienst had op de 8810 van depot Feyenoord. Hij was vol lof over de machine en gaf nog
een aantal waardevolle raadgevingen. Hij wist nog exact hoe je er mee om moest gaan!

naar start (home) pagina Home
Top naar begin van deze pagina